Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


blog:pomosht-v-terminala

Помощ в терминала

man

За информация относно дадена команда може да ползвате man. Чрез нея можете да прегледате ръководството за работа с дадена команда. Но да кажем, че не само не знаете как се ползва дадена команда - не знаете коя е командата, която ви трябва. Тогава ползвайте man -k. Ако се интересувате например от настройване на часа, но не знаете коя команда да ползвате изпълнете:

man -k time

Като резултат ще видите списък на съвпадащите man страници с въведената от вас дума. Цифри са секцията в която се намира командата. Всяка секция носи различна информация. Повече информация за секциите можете да получите чрез man man-pages. За администраторите най-важни са секции 1, 5 и 8.

grep е инструмент за филтриране - позволява да търсите и филтрирате резултати от команди за специфичен текст или да търсите в съдържанието на файлове.

За филтриране на резултатите само за секция 1 ползвайте

man -k time | grep "(1)"

В man страниците можете да търсите с / (наклонена надясно черта). Ако желаете да търсите за STRING тогава въведете:

/STRING

За следващия резултат просто натиснете клавиша N.

--help

Алтернатива на man страниците е --help. За информация относно дадена команда просто добавете --help:

date --help

За случаите когато man и --help предоставят голямо количество информация може да ползвате less:

date --help | less

Сега ще можете да прегледате резултата от командата ред по ред, а когато желаете да излезете натиснете клавиша Q.

Можете да коментирате само ако се впишете.
blog/pomosht-v-terminala.txt · Последна промяна: 04.02.2017 в 18:10 от neohidra