Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


kodi:info:profili

Профили

Профилите в Kodi са еквивалент на потребителските акаунти в операционните системи. Когато дадена инсталация се ползва от няколко потребителя то тогава можете да създадете отделен профил за всеки един, особено когато интересите и вкусовете им се различават.

Създаването на профилите ще позволи да:

 • се ограничи достъпа до самия профил
 • се ограничи достъпа от даден профил до:
  • библиотеката с видео, музиката или снимките
  • програмите
  • диспечера на файлове
  • диспечера на добавки
  • настройките
 • се ползват отделни библиотеки (или една обща, като само дадени профили имат право да внасят промени в нея)
 • се ползват различни изгледи - например облици и фонови изображения
 • отделни RSS емисии за всеки профил
 • уникална конфигурируема функция на клавишите (keymapping)

Управление на профилите

Бележка:
Профилите се управляват от подменюто Профили, не влизайте в Система. Достъпно е от (главното меню → Система → Профили. От там можете да създавате, триете или редактирате вече съществуващи профили.

Създаване

От главното меню → Система → Профили.

Папка на профила

Можете да посочите папка, различна от стандартната в която да се съхраняват настройките и файловете на профила.

Настройки за заключване

Можете зададете парола, с която да ограничите достъпа до профила. Можете да ограничите и достъпа от отделни секции - музиката, видео файловете, снимките, програмите, диспечера на файлове, настройките и диспечера на добавки.

Медийна информация

Media info - Определя каква ще бъде мета информацията за медийните файлове:

 • Отделно - отделна, за профилите, с пълен контрол
 • Отделно (заключено) - отделна, но с пълен контрол само след като влезете в главния режим
 • Споделено с главния профил - споделена с тази от стандартния профил, с пълен контрол
 • Споделено с главния профил (само за четене) - споделена с тази от стандартния профил, но без възможност за редактиране, освен ако не въведете главния код

Медийни източници

Media sources - Определя какви да бъдат източниците на медийни файлове:

 • Отделно - отделни, с пълен контрол
 • Отделно (заключено) - отделни, но с пълен контрол само след като влезете в главния режим
 • Споделено с главния профил - споделени с тази от стандартния профил, с пълен контрол
 • Споделено с главния профил (само за четене) - споделени с тази от главния профил, но без възможност за редактиране, освен ако не въведете главния код

Изтриване

От главното меню → Система → Профили.

Редактиране

От главното меню → Система → Профили.

Работа с профили

Ако желаете при всяко включване на Kodi да бъде зареждан автоматично даден профил трябва да изключите екрана за вписване от главното меню → Система → Профили → Влизане | Екран за влизане.
След това от Автоматично влизанеизбирате от профила, който да се зарежда автоматично.

Ако зададете парола за всеки профил никой няма да бъде в състояние да ползва Kodi докато не въведе правилния код за съответния профил.

Смяна на профилите - Отписване

Можете да сменявате профилите от менюто за изключване - Излезте името–на–текущия–профил. Това ще Ви отведе до екрана за вписване от където ще можете да изберете с кой профил да се впишете наново.

kodi/info/profili.txt · Последна промяна: 26.03.2018 в 13:39 от neohidra