Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


kodi:rss-feeds

RSS емисии

RSS feeds - представлява система за известяване. Нещо като ел. поща, но текстовите съобщения нямат адресат, а се публикуват на сървър където се съхраняват на определен адрес. Всеки заинтересован може да проверява адреса на определени периоди за нова информация.

RSS и Kodi

Гореспоменатите адреси можете да използвате с всеки RSS четец, както и с Kodi. За разлика от четците, които са предвидени за четене на новините поддръжката на RSS емисии в Kodi е ограничена. Свежда се до една лента, в която на един ред се превъртат заглавията на новините. Това е „стандартния“ вариант, но ако желаете да преглеждате и съдържанието им. За целта трябва да добавите RSS емисиите като източник в съответния раздел - Видео, Аудио или Снимки. Това ще Ви позволи да прегледате съответния тип съдържание от емисията.

Емисиите във файла RssFeeds.xml са организирани в отделни групи. Това позволява да се превключва между тематично различни емисии емисии, но в зависимост от използвания облик има ограничения. Повечето облици ще ползват (автоматично) само първата група. Но има и вратичка - трябва да редактирате XML файла на облика.

Лентата за RSS емисии

Стандартния начин за визуализиране на RSS емисии в Kodi е чрез лента (в дъното на екрана), която чрез превъртане визуализира заглавията на отделните новини. Функцията може да се активира/деактивира от главното меню → Система → Настройки → Изглед → Облици | Показвай RSS емисии.

Добавяне

За да бъде визуализирана информацията от RSS емисия в Kodi трябва да добавите дадената емисия във файла RssFeeds.xml, който се намира в директорията \Kodi\userdata\. Това може да стане като добавите адреса на емисията с помощта на текстови редактор или да ползвате потребителския интерфейс за същата цел (последния вариант по мое лично мнение е доста по-сложен).

чрез потребителския интерфейс

Трудоемко е, но ако желаете можете да ползвате и този вариант. От главното меню → Система → Настройки → Изглед → Облици | - Редактиране). Когато натиснете бутона - Редактиране за първи път ще бъдете уведомени, че е необходима добавката RSS Editor и запитани: „Желаете ли добавка да бъде свалена?“. Трябва да изберете „Да“ и Kodi ще свали и инсталира добавката автоматично.

чрез редактиране на RssFeeds.xml

За целта трябва да отворите файла RssFeeds.xml с текстови редактор и да въведете адресите на емисиите. Спазвайте формата на файла!

Структура на RssFeeds.xml

Ето как може да изглежда файла

RssFeeds.xml

RSS емисии като източници

Това е валидна опция само за емисии чийто URL адрес започва с rss:// и ще Ви позволи да прегледате съответния тип съдържание от емисията (видео, аудио или изображения).

Добавените, по този начин емисии можете да преглеждате във файлов изглед. Съдържанието им не може да бъде добавено към библиотеката.

Добавяне

За целта трябва добавите дадената емисия като източник. Добавянето може да стане от потребителския интерфейс или отново чрез редактиране на файл - в случая Sources.xml, който който се намира в директорията \Kodi\userdata\.

чрез потребителския интерфейс

От главното меню → Видео, Аудио или Снимки → Файлове | Добави източник.

чрез редактиране на Sources.xml

За целта трябва да отворите файла Sources.xml с текстови редактор и да въведете адресите на емисиите. Спазвайте формата на файла!

Структура на Sources.xml

Ето как може да изглежда файла

Sources.xml

Списък на RSS емисии за...

Ако желаете да се възползвате от тази функция на Kodi можете да ползвате някой от следните адреси:

филми

новини

спорт

времето

За да смените града отворете http://sinoptik.bg/locations/europe/bulgaria и изберете друг град. Адресът отворената страница завършва с код, който представлява избрания град. Копирайте цифровия код от адресната лента и заменете кода за София (100727011) с този на желания от вас град.

kodi/rss-feeds.txt · Последна промяна: 26.03.2018 в 13:54 от neohidra