Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


mim:info:mirandaboot_ini-file

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

mim:info:mirandaboot_ini-file [18.03.2018 в 16:02] (текуща)
neohidra създаденананово след променяне на разделителя
Ред 1: Ред 1:
 +====== mirandaboot.ini ======
  
 +Съдържа важни настройки - по-точно всичко необходимо за стартирането на Miranda, преди зареждането на база от данни. Трябва да е в една директория с ''​miranda32.exe''​.
 +
 +===== [Database] =====
 +
 +Настройки свързани с местоположението и зареждането на базата от данни.
 +
 +==== ProfileDir= ====
 +Път до директорията с профили. Може да ползвате ''​относителен път''​((relative path - който не съдържа целия адрес, не започва с буквата на диска. За отправна точка служи дадена папка. Това позволява при промяна на местоположението,​ от диск на диск, пътя да остане валиден.)) (на директорията съдържаща ''​miranda32.exe''​). Ако не е зададен ще се ползва подпапката ''​Profiles''​. Местоположението ѝ зависи както от операционната система,​ така и от избрания режим на инсталиране. Папката ще откриете в директорията на Miranda при условие,​ че е ползван режим ''​Portable Installation''​ за инсталиране! Това е и стандартното местоположението е стандартно за Windows 95, 98 и ME.
 +
 +При стандартна инсталация папката се създава автоматично в зависимост от операционната система в:
 +
 +^ Windows XP    | ''​C:​\Documents and Settings\<​потребителско–име>​\Application Data\Miranda\<​име–на–профила>​\'' ​         |
 +^ Windows Vista / 7    | ''​C:​\Users\<​потребителско–име>​\AppData\Roaming\Miranda\<​име–на–профила>​\''​ |
 +
 +Може да ползвате ''​%APPDATA%''​ в адресната лента на Windows Explorer както и в прозореца Run (''​Start меню → Run или Win+R''​) за автоматично отваряне на директорията съдържаща профилите,​ при условие че не ползвате ''​Portable Installation''​.
 +
 +Стандартна стойност:​ **%APPDATA%\Miranda**
 +
 +==== ShowProfileMgr= ====
 +Определя кога ще бъде показан диспечера на профилите.
 +  * never - само ако програмата не може да определи кой профил да стартира
 +  * yes - винаги
 +  * smart - само когато командния ред не определя съществуващ профил или съществуват повече от един
 +Стандартна стойност:​ **smart**
 +
 +==== DefaultProfile= ====
 +Определя кой от съществуващите профили (когато са повече от един) да бъде зареден. При стартиране от команден ред с параметър (например препратка стартираща определен профил) стойността на ''​DefaultProfile=''​ се игнорира. Ако е зададена стойност на ''​ShowProfileMgr=never''​ определени тук профил ще бъде стартиран без допълнителни въпроси. Може да съдържа системни променливи като ''​%USERNAME%''​.
 +
 +Стандартна стойност:​ няма.
 +
 +==== AutoCreate= ====
 +Определя дали зададеният профил,​ за стартиране да бъде създаден ако не съществува.
 +  * yes - ако ''​DefaultProfile=''​ или [[mim:​info:​profili#​Стартиране на точно определен профил|програмния ред]] сочат към несъществуващ профил той ще бъде създаден автоматично
 +  * no - няма да бъде създаден. Ще се отвори диспечера на профили
 +Стандартна стойност:​ **no**
 +
 +===== [AutoExec] =====
 +
 +Система за извършване на batch((автоматично изпълнение на (еднотипни) прости действия/​команди)) промени - манипулиране на настройките от профила наведнъж.
 +
 +==== Use= ====
 +Определя поведението на Miranda при наличие на ''​.ini''​ файл (в основната директория) с настройки за внасяне в базата от данни.
 +  * yes - наличните ''​.ini''​ файловете ще бъдат инсталирани автоматично
 +  * no - изключване на цялата [AutoExec] функционалност ​
 +  * prompt - ще бъдете питани преди всяка промяна
 +Стандартна стойност:​ **prompt**
 +
 +==== Glob= ====
 +A global expression съдържащ имена на файлове,​ които да бъдат следени и от които да се внасят данни/​настройки в профила. Проверяват се след зареждането на профила и се следят непрестанно докато Miranda работи.
 +
 +Стандартна стойност:​ **autoexec_*.ini**
 +
 +==== Safe= ====
 +Списък от имена на модули,​ разделени от интервал,​ чийто промени са безопасни.
 +
 +Стандартна стойност:​ **CLC Icons CLUI CList SkinSounds**
 +
 +==== Unsafe= ====
 +Списък от имена на модули,​ разделени от интервал,​ чийто промени може да са с недобронамерена((malicious)) цел. Например фалшифициране на сървъра за вписване с цел кражба на паролата Ви.
 +
 +Стандартна стойност:​ **ICQ MSN**
 +
 +==== OverrideSecurityFilename= ====
 +За администраторите най-вероятно е облекчение опцията да инсталират промени по профили без да безпокоят потребителите. С тази цел ако бъде използван ''​.ini''​ файл с името зададено тук всяко възможно предупреждение ще бъде изключено.
 +
 +Стандартна стойност:​ няма.
 +
 +==== OnCreateFilename= ====
 +Определя ''​.ini''​ файл, който да бъде стартиран при създаване на нов профил.
 +
 +Стандартна стойност:​ няма.
 +
 +==== Warn= ====
 +Определя кога да бъдете уведомявани въз основа на предварително зададен списък със стойности.
 +  * all - предупреждаване преди осъществяването на всяка промяна
 +  * notsafe - предупреждаване преди всяка промяна,​ която не е в списъка ''​[[mim:​info:​mirandaboot_ini-file#​Safe=]]''​
 +  * onlyunsafe - предупреждаване преди всяка промяна,​ която е в списъка ''​[[mim:​info:​mirandaboot_ini-file#​Unsafe=]]''​
 +  * none - без предупреждаване
 +
 +Стандартна стойност:​ **onlyunsafe**
 +
 +
 +==== OnCompletion= ====
 +Определя какво да стане с ''​.ini''​ файла след внасянето на настройките.
 +  * delete - ще бъде изтрит от диска
 +  * recycle - ще бъде преместен в кошчето (recycle bin)
 +  * rename - ще бъде добавен низа от ''​[[mim:​info:​mirandaboot_ini-file#​RenamePrefix=]]''​ като представка към името на файла
 +  * leave - нищо. <wrap info>​Това ще причини многократни внасяния докато файлът не бъде преместен,​ изтрит или преименуван.</​wrap>​
 +  * ask - ще бъдете попитани
 +Стандартна стойност:​ **recycle**
 +
 +==== RenamePrefix= ====
 +Определя представката на ''​.ini''​ файла ако сте ползвали стойност ''​rename''​ за ''​[[mim:​info:​mirandaboot_ini-file#​OnCompletion=]]''​
 +
 +Стандартна стойност:​ **done_**
 +
 +===== [PluginLoader] =====
 +
 +Определя начина по който Miranda зарежда приставките.
 +
 +==== AskAboutIgnoredPlugins= ====
 +Ако включите тази опция при всяко стартиране,​ на Miranda, ще бъдете питани дали желаете да включите някоя от изключените приставки (по един въпрос за всяка изключена приставка).
 +
 +Стандартна стойност:​ **0**
mim/info/mirandaboot_ini-file.txt · Последна промяна: 18.03.2018 в 16:02 от neohidra