Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


mim:info:pristavki

Приставки

Приставките разширяват наличните възможности/функции на програмата. Механизмът на работа на отделните приставки е строго индивидуален. Голямото разнообразие от приставки не позволява създаването на единно ръководство. За консултация може да ползвате Read me файловете, които би трябвало да се намират в архив (най-често .zip или .7z файл), заедно със самата приставка.

Разпространение

Приставки можете да теглите от официалното хранилище. Освен него са налични и различни сайтове - на отделните езикови общности (предлагащи и специфични за тях приставки) и сайтовете на разработчиците на приставки. Съществува и едно алтернативно (неофициално) хранилище - http://www.miranda-addons.com/, което спасява положението, когато сайта на Miranda излезе от строя. Разпространяват се под формата на:

 • Архив приставките се разпространяват най-вече в архиви. За да извлечете приставка от архива ѝ вероятно ще се нуждаете от архиватор - програма която работи с архиви. Пример за така програма е 7-zip (безплатна и с превод на български език). Версиите на Windows след XP разполагат с вградена поддръжка на .zip архиви, но архиваторите могат да боравят с далеч по-голям брой архиви. Архивът обикновено съдържа файл с информация за лиценза под който се разпространява приставката, „Read me” (един вид ръководство/упътване за работа с приставката и малко допълнителна/странична информация) евентуално и файл с низове за превод. Важно е да обърнете внимание на структурата на архива! Някои архиви не са съобразени с изискванията на Miranda (подреждане на файловете в папки).
 • Самостоятелно - самият .dll файл без допълнителни файлове

Списък на някой от най-популярните приставки ще намерите тук.

Инсталиране

 • Отваряте архива (при положение, че има такъв и вече сте го свалили). Уверете, че сте свалили подходящата версия за вашата Miranda - ANSI, Unicode или х64.
 • Отваряте папката в която е инсталирана Miranda.
 • Извличате .dll файла в подпапка Plugins.
 • Рестартирате Miranda.

Ако сте свалили подходяща версия на приставката и сте я инсталирали успешно ще можете да я види в списъка на инсталираните приставки (Главно меню → Настройки… → Приставки)1)

Деинсталиране

Трябва да изтриете „.dll“ файла от папка Plugins. Изтриването на съответния файл е невъзможно докато програмата работи – необходимо е първо да я изключите.

Съществува и възможност за изключване на приставки – Главно меню → Настройки… → Приставки. Премахнете ли отметката, от полето за отметка, пред дадена приставка, тя няма да бъде зареждана при стартиране на програмата. В последствие, ако пожелаете да използвате вече изключена приставка просто трябва да я отметнете отново и да рестартирате Miranda.

Допълнителна информация

Допълнителни изисквания - Някои приставки се нуждаят от допълнителни файлове/настройки за да функционират – документация за тях ще намерите в гореспоменатия Read me файл.

Какво означава буквата „W“ в края на имената на приставките? - Буквата „W“ в края на името означава, че приставката е компилирана за Unicode версия на Miranda.

Съдържание на архивите:

 • файлове с разширение .dll - самата приставка (може да се намира в папка Plugins или не)
 • файлове с разширение .ini - предназначението на информацията в тези файлове е различни, в зависимост от самата приставка. Например mRadio ползва такива файлове за да съхранява списъка ви с радиа, но също така може да бъде ползван за извършване на предварително зададени промени в профила ви.
 • Readme.txt / Read me.txt - един вид ръководство/упътване за работа с приставката и малко допълнителна/странична информация). Би трябвало да се намира в папка Docs. Можете спокойно да изтриете тези файлове.
 • langpack_*.txt, *_translate.txt - файл с низове за превод. Разработчиците публикуват файл съдържащ всеки низ от приставката, който може да бъде преведен. Би трябвало да се намира в папка Docs. Не представляват интерес за обикновените потребители - ползват се от създателите на езикови пакети. Можете спокойно да изтриете тези файлове.
 • changelog, history - файл с описание на промените настъпили при различни версии на приставката. Понякога тази информация не е обособена в собствен файл а се помества в Readme файла. Би трябвало да се намира в папка Docs.
 • файлове с разширение .h, .c, .cpp, .inc или .vcproj - представляват интерес само за разработчици на приставки. Можете спокойно да изтриете тези файлове.
 • файлове с разширение .pdb - позволяват на приставката svc_crdump да осигури по-подробна информация в генерираните доклади. Ползват се само за идентифициране източника на проблеми. Можете спокойно да изтриете тези файлове.

В архива няма .dll файл! - Ако виждате само .h, .c, .cpp, .inc, .pas, .dpr или .vcproj файлове значи сте свалили изходния код на приставката. Необходимо е да свалите самата приставка, а не кода ѝ.

1)
Main menu → Options… → Plugins
mim/info/pristavki.txt · Последна промяна: 18.03.2018 в 15:44 от neohidra