Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


mim:info:xmpp

XMPP

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) е:

 • протокол с отворена технология за сигурна комуникация в реално време поддържащ различни разширения за незабавни съобщения, присъствие, конферентни чат стаи, гласови и видео разговори, сътрудничество и не натоварващи клиенти.
 • приятелска общност от крайни потребители и разработчици ценящи свободата на комуникациите.
 • децентрализирана мрежа от сървъри, в която съобщенията не се следят от големи корпорации. Ако желаете е възможно да пуснете собствен сървър!
 • набор от стандарти за комуникация в реално време одобрен от IETF и XMPP Standards Foundation.

Тоест XMPP не е затворена, несигурна, неприятелска, частна, патентована система за обмяна на съобщения като AIM, ICQ, MSN, Yahoo или Skype. XMPP ви дава неизмерима свобода да общувате.

Обща информация

Предлага разнообразни функции, някой от които са уникални. Miranda за съжаление не поддържа всички.

Чат с един - Обмяна на текстови съобщени с отделен потребител.

Чат с много - Обмяна на текстови съобщения с няколко други потребителя едновременно. Режима е известен като Jabber конференция или MUC.

Обмяна на файлове - За целта са на разположение различни режими целящи осъществяването на трансфер въпреки налични ограничения на локалната мрежа.

Списък с контакти на сървъра - Сървърът, на който сте регистрирани, съхранява различна информация, като контактите Ви. В XMPP списъкът с контакти на сървъра се нарича ростер (списък с хора).

Съобщения при състояние „Извън линия“ - Можете да изпращате съобщения до контакти, които в момента не са „На линия“. Тези съобщения ще бъдат доставени веднага щом дадения контакт се впише в мрежата, дори ако Вие не сте „На линия“ (за разлика от други мрежи, при които и двата участници в разговора трябва да са „На линия“).

Услуги - Елементи от софтуера на сървъра се наричат агенти - могат да разширяват възможностите на сървъра. Съществуват агенти за проверяване на ел. поща, следене на времето и RSS емисии, както и транспортни агенти (за комуникации с други мрежи за обмяна на съобщения). Някои сървъри разрешават достъп до агентите си на потребители регистрирани на други сървъри, а други не.

Транспорт - Транспортните агенти осигуряват достъп до други мрежи (например IRC, ICQ, Facebook, Myspace и др.). Различните агенти поддържат различни функции. Транспортните агенти са известни още като шлюзове.

Многократно вписване - Можете да се впишете многократно от различни локации. Това е възможно благодарение на ползването на „Източник“. Всяко вписване от дадена локация разполага с уникален „Източник“, който можете да променяте, за да дадете повече информация за „Източника“. Например източника от компютъра у дома можете да именувате „У дома“, а от XMPP клиента на мобилния телефон да кръстите „Мобилен“. Така контактите Ви могат да изпращат съобщение до мобилния телефон или до компютъра Ви у дома, защото знаят, благодарение на именуването, кой източник къде се намира.

Адреси - При регистрирането си ще получите адрес (наподобява адрес на електронна поща). В него може да се определя и източник. Пример: вашият-прякор@име-на-сървъра.домейн/източник. Адресите се наричат JID.

Технология

XMPP е сигурна, без спам и реклами алтернатива на мрежите за комуникация на AOL Instant Messenger, ICQ, Windows Live Messenger, Yahoo Instant Messenger и Skype. XMPP представлява набор от поточни XML протоколи позволяват обмяната на съобщения, присъствие и всякаква друга информация между две личности, частно и в реално време. XMPP технологията има различни преимущества, тя е:

 • Отворена - XMPP протоколите са безплатни, отворени и публично достояние. Лесни са за разбиране, което определя множеството им реализации в сървърен софтуер, сървърни разширения, клиенти и библиотеки.
 • Стандартизирана - Internet Engineering Task Force (IETF) стандартизира основните поточни XML протоколи като утвърден стандарт за незабавни съобщения и присъствие под името Extensible Messaging and Presence Protocol или XMPP. Спецификациите са публикувани като RFC 3920 и RFC 3921 през 2004. XMPP Standards Foundation продължава да публикува много нови разширения за XMPP.
 • Утвърдена - първите XMPP технологии са създадени от Jeremie Miller през 1998 и днес са доста стабилни; стотици разработчици работят над различни XMPP технологии, функциониращите XMPP сървъри са десетки хиляди и милиони хора ползват XMPP за обмен на съобщения. Това служители на големи компании в работата си и обикновени хора за комуникация (чрез обществени услуги като Google Talk, Jabber.org и други.)
 • Децентрализирана - архитектурата на XMPP е подобна на ел. поща. Всеки може да стартира собствен сървър и да поеме контрол над него. В мрежата няма централен сървър, всички са равноправни.
 • Сигурна - всеки XMPP сървър може да бъде изолиран от обществената XMPP мрежа (например вътрешните мрежи на компаниите). В допълнение спецификациите включват изпитани и утвърдени механизми за осигуряване на сигурността като SASL и TLS. Мрежата като цяло е „освободена“ от нежелани съобщения (SPAM). Като допълнение в момента се работи върху осигуряването на криптиране от-точка-до-точка.
 • Функционална - ползвайки потенциала на XML всеки може да създаде собствена, уникална функционалност върху протоколите от ядрото на XMPP. Поддържането на съвместимостта се осъществява от XMPP Standards Foundation.
 • Гъвкава - Различните приложения ползват XMPP за цели различни от обмена на незабавни съобщени - осъществяват различни дейности като network management, content syndication, collaboration tools, file sharing, gaming, and remote systems monitoring.
 • Разнообразна - Много компании, общности и проекти с отворен код ползват XMPP протокола за да създават и реализират приложения и услуги работещи в реално време.

Същност

В основата си XMPP е протокол за поточен обмен на данни по мрежата. Основите са положени от Jeremie Miller през 1998, а проекта е наречен Jabber (Jabber означава дърдоря). Проекта е с отворен код и се развива от Jabber общността до 2002. Тогава IETF1) формира XMPP Working Group целяща създаването на стандарт за комуникация. През 2004 са предложени 4 спецификации, които биват одобрени от Internet Engineering Steering Group. Основните промени направени от XMPP Working Group са добавянето на TLS канал за криптиране и SASL за удостоверяване. Днес XMPP се развива и разработва от XMPP Standards Foundation (известна в миналото като Jabber Software Foundation).

Има разнообразно приложение и е въприет от доста компании/организации. Ето и няколко примера:

 • 1999 първа публична услуга - jabber.org
 • 2005 Google Talk - месинджъра на Google е базиран на XMPP. Направени са някои изменения сред които и представянето на поддръжка за VoIP
 • 2009 Nokia Chat е заменен от Contacts on Ovi (ползва XMPP)
 • 2010 Facebook позволява достъпа на трети лица до чат услугата си посредством XMPP

Jabber е мрежа за обмен на незабавни съобщения (чат). Базирана е на протокола XMPP. Най-разбираемо предполагам е сравнението с IRC мрежата и известната ни mIRC, мирка (което е неправилно защото mIRC/мирката е клиент за мрежата IRC). Подобна аналогия може да се направи и за Jabber - XMPP.

Ако имате регистрация в Gmail (или Gtalk акаунт) вие всъщност вече имате Jabber акаунт без да сте подозирали.

Адреси

Ползваната архитектура е клиент-сървър-клиент - обикновено клиентите не контактуват директно. Всеки потребител на мрежата има собствен уникален адрес (JID). За да се избегне нуждата от централен сървър JID е оформен като като адрес на ел. поща. Тоест потребитлеско-име@име-на-сървъра(IP-адрес). Тъй като е възможно вписването от различни места може да се спомене и източника: потребитлеско-име@име-на-сървъра(IP-адрес)/източник. Източникът определя даден клиент (или компютър), който потребителя ползва. Например днес хората имат компютър (или повече от един) у дома, мобилни устройства (като телефон, плеъри и таблети) и компютър на работното си място. Това предопределя възможност за вписване от няколко места едновременно:

 • neohira@polzvam.info/Miranda - източник e Miranda IM
 • neohira@polzvam.info/notebook - източник е преносим компютър
 • neohira@polzvam.info/Jabiru- източник е мобилен телефон (по-точно Android)
 • neohira@polzvam.info/Work - източник e компютърът на работното място
 • neohira@polzvam.info/PSI - източник е домашният компютър, но друг клиент (в случая PSI)
 • neohira@polzvam.info/meebo - ползването на стационарен компютър е по-удобно, тогава на помощ се притича Meebo

Така имаме един потребител и много източници. Имената (на източниците) са различни и могат да се променят от потребителя, в случая са подбрани за онагледяване. Всеки източник се характеризира с предимство - изразява с цифрена стойност. Когато даден потребител с няколко източника получи съобщение то се доставя на източника с най-висок приоритет (при изпращане на съобщение до neohira@polzvam.info). Можете да определите изрично източника с който желаете да комуникирате от контекстното меню на контакта → Jabber източник.

XMPP през HTTP транспорт

Аспект на XMPP е обвързването/прикриването (binding) с HTTP за потребителите на защитни стени. Технологията се нарича BOSH2) и осигуряваща двупосочна комуникация. HTTP обвързването ползва HTTP връзки (които са с по-голяма продължителност) за получаване на съобщения незабавно след изпращането им. Поради ползването на HTTP повечето защитни стени позволяват XMPP комуникацията. При блокиран TCP порта може да се ползва стандартния HTTP порт, при което трафика би трябвало да премине безпроблемно. Съществуват и услуги/Jabber сървъри позволяващи Ви да се впишете в Jabber мрежата чрез браузър и така не Ви се налага да инсталирате допълнителни програми на компютъра си. Някои сървъри работят на стандартния HTTP порт 80 и HTTPS порт 443, което позволява да се свържете дори когато сте зад защитна стена.

Връзка с други протоколи

Уникална характеристика на XMPP протокола са транспортерите, наричани още шлюзове . Te позволяват на потребителите да комуникират с потребители на други IM мрежи, ползващи друг протокол, дори чрез SMS и ел. писма. За разлика от многопротоколните клиенти като Trillian и Pidgin и Miranda, XMPP осигурява този достъп на сървърно ниво, през услуги-шлюзове на отдалечената сървърна машина. Тоест реално Вие сте свързани само с Jabber сървъра, който реално комуникира с другите мрежи.
Всеки XMPP потребител може се регистрира за някоя от тези услуги, предоставяйки нужните данни за вписване в чуждата мрежа (най-често име/номер и парола), след което може да общува с потребители на дадената мрежа. Това означава, че всеки клиент, който има пълна поддръжка на протокола XMPP, може да се ползва за достъп до която и да е мрежа, за която има наличен транспорт, без нужда от допълнителен програмен код в самия клиент. Опасенията относно сигурността са свързани със споделянето на потребителското име и парола със страната управляваща транспорта.

ЧЗВ

Как да се сдобия с акаунт (регистриране)?
Някои XMMP сървъри позволяват да се създават акаунти директно от ползвания клиент. В случая е възможно и през Miranda. Просто трябва да изберете на кой сървър желаете да се регистрирате. Списък на някои от публичните XMMP/Jabber можете да намерите на http://xmpp.net/ и https://list.jabber.at/.

Какво означава JID?
JID е абревиатурата на „Jabber ID“ тоест „Идентификатор за Jabber“. Това представлява самоличност, чрез която се идентифицирате в XMPP мрежата. Наподобява адрес на електронна поща, но служи за обмяна на съобщения в реално време, а не на писма.

Какво означава Източник?
XMPP мрежите обикновено позволяват да се впишете едновременно от няколко различни места/устройства. Тоест можете да разполагате с XMMP клиент на компютъра у дома, в офиса и на мобилния си телефон и да сте вписани едновременно от трите места. Източникът идентифицира всяко място/устройство и може да се ползва от контактите Ви за адресиране на дадено съобщение до опредено място/устройство, когато сте се вписани едновременно от няколко източника.
С други думи за всеки клиент, от който се впишете, (можете да се впишете от един компютър повече от един път ползвайки няколко клиента) представлява отделен източник.

XMPP предлагат ли чат стаи?
Разбира се! В XMPP стаите са наричат Multi-User Conferences (тоест нещо от сорта на „Многопотребителски конференции“), но по-често ще ги срещнете под абревиатурата MUC за стая и MUCs за стаи. Някои клиенти се отнасят към тях просто като чат.

Как се създава конферентна стая?
Много лесно - просто трябва да се присъедините към нея - дори да не съществува ще бъде създадена автоматично. Първият потребител, който влезе в дадена стая (и я създаде) автоматично придобива ранг „Собственик“.

1)
Internet Engineering Task Force
2)
BOSH - Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP
mim/info/xmpp.txt · Последна промяна: 13.09.2016 в 15:20 от neohidra